30.jūlijā notiks domes ārkārtas sēde

30.jūlijā notiks domes ārkārtas sēde

Baltinavas novada domes ārkārtas sēde
2018.gada 30.jūlijā, plkst. 9:45, Kārsavas iela 16, Baltinava, Sēžu zālē (2.st.)

Darba kārtība:
1. Par zemesgabalu iznomāšanu V. M.
2. Par Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas direktores atbrīvošanu no amata saistībā ar izglītības iestādes likvidāciju.