18.jūlijā Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde Nr. 9

18.jūlijā Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde Nr. 9

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde Nr. 9

Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, sēžu zāle ( 2.st.),
2018. gada 18.jūlijā plkst. 16.30.


DARBA KĀRTĪBA:
1. Par Ontana i Annes parka sakopšana tūristu uzņemšanai.
2. Par nolikumu Baltinavas novada lepnums – 2018.
3. Par Latvijas valsts simtgades svētkiem Baltinavas novadā.
4. Citi jautājumi.