18.jūlijā Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sēde Nr.8

18.jūlijā Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sēde Nr.8

Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sēde Nr.8
Kārsavas iela 16, Baltinava, Sēžu zāle (2.st.), 2018.gada 18. jūlijā plkst. 15:00.


DARBA KĀRTĪBA:
1. Par D.L. iesniegumu ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem.
2. Par O.L. iesniegumu ar lūgumu atļaut nozāģēt 2 kokus.
3. Par N.L. iesniegumu ar lūgumu atļaut veikt dīķa rakšanu.
4. Par zemesgabala ar kad. nr. 38440100192 pārdošanu.
5. Par S.L. iesniegumu ar lūgumu atļaut iegādāties zemes gabalu ar kad.nr. 38440060246.
6. Par Latvijas Tirgotāju asociācijas un Latvijas Pašvaldību savienības rīkoto konkursu „Latvijas labākais tirgotājs”.
7. Par konkursu „Latvijas skaistākais daiļdārzs un lauku sēta 2018. gadā”.
8. Informatīvi jautājumi.