Baltinavas pašvaldībai piekrītošu zemes gabalu saraksts, kuri nododami nomā

Baltinavas pašvaldībai piekrītošu zemes gabalu saraksts, kuri nododami nomā
N.p.kKadastra Nr.Platība (ha)Galvenais zemes lietošanas veids
1.3844 002 02551.88lauksaimniecība
2.3844 002 01880.27lauksaimniecība
3.3844 002 01544.35lauksaimniecība
4.3844 002 01183.00lauksaimniecība
5.3844 010 01722.00lauksaimniecība
6.3844 006 02393.9857lauksaimniecība
7.3844 002 02130.6061lauksaimniecība
8.3844 002 02570.2lauksaimniecība
9.3844 002 02600.60lauksaimniecība
10.3844 003 05980.2lauksaimniecība
11.3844 003 06380.7609lauksaimniecība
12.3844 005 01030,20lauksaimniecība
13.3844 006 01890.04lauksaimniecība
14.3844 006 02410.30lauksaimniecība
15.3844 006 02430.30lauksaimniecība
16.3844 006 02460.2648lauksaimniecība
17.3844 008 00180.20lauksaimniecība
18.3844 011 00590.30lauksaimniecība
19.3844 012 01210.2767lauksaimniecība
20.3844 001 00570.90lauksaimniecība
21.3844 006 02393.9857lauksaimniecība
22.3844 005 01180.90lauksaimniecība

Baltinavas novada pašvaldībai piekrītošu zemes gabalu saraksts Baltinavas novadā, kuri nododami nomā 2018. gadā 2.pusgadā


Pēc Baltinavas novada domes 2018.gada 28.jūnija lēmuma (protokols Nr. 9.9.&), iedzīvotājiem,kuri vēlās iznomāt piedāvātos zemes gabalus, jāuzraksta iesniegums Baltinavas novada domei līdz 2018.gada 1.augustam, norādot zemes gabala kadastra numuru, vai numurus, ja vēlās iznomāt vairākus zemes gabalus.