11.jūlijā Finanšu komitejas sēde Nr.13.

11.jūlijā Finanšu komitejas sēde Nr.13.

Finanšu komitejas sēde Nr.13.


Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas nov., Sēžu zāle (2.st.), 2018.gada 11.jūlijā plkst. 11:00


Darba kārtība
1. Par Baltinavas novada pašvaldības noteikumu projekta “Atvaļinājuma pabalsta apmērs un izmaksas kārtība” 2.redakcijas izsaktīšanu.
2. Par ēkas Tilžas ielā 5 tālāko izmantošanu.
3. Par Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas ēkās tālāko izmantošanu.
4. Citi jautājumi.