Mācības stresa un konfliktsituāciju novēršanai 26.jūlijā

Mācības stresa un konfliktsituāciju novēršanai 26.jūlijā

26.jūlijā plkst 10.00 Baltinavas kultūras namā notiks Mācības stresa un konfliktsituāciju novēršanai.


Bērnu uzvedības problēmas, konfliktsituāciju risināšana ar vienaudžiem, efektīva problēmu risināšana un pilnvērtīga iekļaušanās
sabiedrībā un skolas kolektīvā.
Paredzētas aktivitātes, izmantojot mākslas terapijas elementus.
Lektore Aloida Jurčenko