Baltinavas Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC)atgādina

Baltinavas Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC)atgādina
Baltinavas VPVKAC atgādina, ka iedzīvotāji var iesniegt gada ienākumu deklarāciju par 2015., 2016. un 2017. gadu.
Gada ienākumu deklarāciju var iesniegt tie nodokļu maksātāji, kuri ir strādājuši un maksājuši iedzīvotāju ienākuma nodokli un vēlas atgūt pārmaksāto nodokli par attaisnotajiem izdevumiem (par izglītības un medicīnas pakalpojumiem).
Iesniedzot gada ienākumu deklarāciju līdzi jāņem internetbankas kodu karte un internetbankas parole (ja šādi rīki ir), kā arī bankas konta numurs vai PNS konta numurs, uz kuru VID triju mēnešu laikā pārskaitīs pārmaksu. Ja nav internetbankas datu, interesentam tiks sniegts atbalsts VID EDS lietotāja datu iegūšanai (lietotāja vārds un parole).Atgādinām, ka Baltinavas VPVKAC pieņem VSAA adresētus iesniegumus:
— slimības pabalsta saņemšanai;
— apbedīšanas pabalstam, klienta nāves gadījumā nesaņemtās pensijas/ pabalsta/ atlīdzības izmaksai, vienreizēja pabalsta mirušā pensionāra laulātajam (pensionāram) saņemšanai;
— bērna piedzimšanas, maternitātes, paternitātes, bērna kopšanas un ģimenes valsts pabalstiem;
— invaliditātes pensija, pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama kopšana, valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts, pabalsta transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam, kuram ir apgrūtināta pārvietošanās saņemšanai;
— un citiem pabalstiem, kā arī iesniegumus VSAA rīcībā esošās informācijas saņemšanai.


Vēl aizvien ikvienam suņa saimniekam ir jāveic dzīvnieka reģistrēšana Lauksaimniecības datu centra datubāzē. Atbalstu dzīvnieka reģistrēšanai sniegs VPVKAC speciāliste, bet maksājumu Lauksaimniecības datu centram par pakalpojumu 3,50 EUR var veikt pasta nodaļā, norēķinoties internetbankā vai ar kredītkarti.
VPVKAC var saņemt 9 valsts iestāžu noteiktus pakalpojumus, kā arī iesniegt Baltinavas novada domei adresētus iesniegumus un saņemt informāciju par domes kompetencē esošiem jautājumiem.


Ja ir jautājumi par Baltinavas VPVKAC sniegtajiem pakalpojumiem vai nepieciešama palīdzība portāla www.latvija.lv lietošanā, griezties Baltinavas VPVKAC klātienē Kārsavas ielā 16, Baltinavā, 1. stāvā vai zvanīt 64568829, mob.tel. 26304449.


Sīkāku informāciju par visiem VPVKAC sniegtajiem pakalpojumiem var saņemt klātienē vai arī

http://varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/publiskie_pakalpojumi/?doc=20904VPVKAC speciāliste Dace Ločmele