Akcija "Izgaismo Latviju 2018" 21.jūnijā

Akcija


Baltinavas novads, kopā ar 43 pašvaldībām Latvijas pierobežā, iededza akcijas “Izgaismo Latviju” ugunskuru. Pasākumā piedalījās Baltinavas kultūras nama pašdarbības kolektīvu dalībnieki, Baltinavas vidusskolas skolēni un citi novada iedzīvotāji un viesi, uzsākot savu 1836 sirdskilometru Baltinavas Romas katoļu baznīcā. Tālāk gājiens kuplā pulkā virzījās pa Baltinavas ielām līdz estrādes parkam Baltinavas jauktā kora dziesmu pavadībā. Arī ugunskura iedegšanu pavadīja koristu dziesmas, saulgriežu slotiņu siešana un desiņu cepšana draudzīgā un vienotā gaisotnē. Vakara noslēgumā visi klātesošie izdziedāja Latvijas spēka dziesmas,un plkst 22:00 visapkārt Latvijai skanēja “Dievs svētī Latviju”.
Paldies visiem pasākuma dalībniekiem, bet īpaši Baltinavas jauktā kora dalībniekiem, vadītājai Aijai Naglei, kā arī Anastasijai Ločmelei.
Inta Ločmele, Baltinavaas KN vadītāja

Akcija "Izgaismo Latviju 2018"  21.jūnijā 0Akcija "Izgaismo Latviju 2018"  21.jūnijā 1Akcija "Izgaismo Latviju 2018"  21.jūnijā 2Akcija "Izgaismo Latviju 2018"  21.jūnijā 3Akcija "Izgaismo Latviju 2018"  21.jūnijā 4Akcija "Izgaismo Latviju 2018"  21.jūnijā 5