Baltinavas vidusskolas skolēniem ir unikāla iespēja apgūt sava novada mācību

Baltinavas vidusskolas skolēniem ir unikāla iespēja apgūt sava novada mācību

Baltinavas vidusskolas 7. klases skolēni apgūst fakultatīvo nodarbību “Novada mācība”. Visa gada garumā tiek krātas zināšanas gan par kultūrvēsturisko novadu Latgali, gan par savu Baltinavas novadu no vissenākajiem laikiem līdz pat mūsdienām. Nodarbības notiek latgaliešu valodā. Stundu laikā pamatā tiek iepazīta novadu vēsture, spilgtāko personību devums, kultūrvēstures pieminekļi. Skolēni mēģina izprast dažādus latgaliešu teicienus, uzzin jaunus latgaliešu vārdus. Nodarbības notiek gan parastajā mācību stundas formātā, gan dodoties ekskursijās. Mācību gada sākumā apmeklēja Puncuļovas pilskalnu un Rēzekni. Mācību gada noslēgumā, braucot ekskursijā pa Baltinavas novadu, konkursa veidā skolēni pārbaudīja savas gada laikā iegūtās zināšanas. Prieks par skolēniem, kuri nekautrējas runāt latgaliski un labprāt apgūst novada mācību, paplašinot savu redzesloku.
Novada mācības skolotāja I.Ludborža

Baltinavas vidusskolas skolēniem ir unikāla iespēja apgūt sava novada mācību 0Baltinavas vidusskolas skolēniem ir unikāla iespēja apgūt sava novada mācību 1