Izlaidums Baltinavas vidusskolas 12.klasei

Izlaidums Baltinavas vidusskolas 12.klasei


9. jūnijā kultūras namā izskanēja Baltinavas vidusskolas 12. klases izlaiduma svētki. Baltinavas vidusskolu absolvēja 63. izlaiduma absolventi- Arīna Bistrova, Ilze Doroškevica, Madara Doru, Marika Graudumniece, Arvils Keišs, Kristīne Ločmele, Viktorija Sutugova, Aija Zelča un Dinija Zelča (klases audzinātāja Indra Keiša).
Sveicieni, vēlējumi un pateicības vārdi izskanēja abpusēji absolventu, skolotāju un vecāku uzrunās. Pēc valsts himnas un skolas direktora Imanta Slišāna ceļavārdiem absolventus uzrunāja arī Baltinavas katoļu draudzes prāvests Staņislavs Prikulis. Vēlējumus un sveicienus savās uzrunās pauda absolventu audzinātāja Indra Keiša, viņu sākumskolas audzinātāja Rudīte Laganovska, pirmsskolas audzinātāja Tatjana Leicāne un svētku vadītāja Irēna Kaša. Baltinavas novada domes vārdā izlaidumā sveica domes priekšsēdētājas vietniece Inese Siliņa. Svētkus bagātināja vokālā ansambļa „Vērmelīte” (vadītāja Aija Nagle) dziedātās dziesmas, absolventus sveica arī 11. klase. Absolventi pateicās vecākiem, skolai, audzinātājai, skolotājiem, tehniskajiem darbiniekiem. Absolventu vecāki, sakot pateicības vārdus skolai un vēlējumu saviem bērniem, akordeona un ģitāras pavadījumā kā veltījumu nodziedāja latgaliešu sirdsdziesmu „Vālodzīte”.
Svētku pasākumā absolventes Arīna Bistrova un Marika Graudumniece saņēma Ministru prezidenta atzinību par teicamām un izcilām sekmēm, kā arī Latgales plānošanas reģiona pateicību par teicamām sekmēm un aktīvu sabiedrisko darbu.
Svinīgā pasākuma izskaņā absolventi, skolotāji un vecāki, veidojot kopīgu apli, dziedāja latgaliešu tautasdziesmu „Pi Dīveņa gari goldi…”. Lai aplī sadoto roku enerģija un kopdziesmas spēka vārdi mūsu absolventiem ir kā ceļamaize!


Baltinavas vidusskola
Fotoapraksts:
Baltinavas vidusskolas 63. izlaiduma absolventi (kadrā nav Ilzes Doroškevicas)