Ministru prezidenta Atzinības raksti Baltinavas vidusskolas absolventēm

Ministru prezidenta Atzinības raksti Baltinavas vidusskolas absolventēm


Baltinavas vidusskolas 12. klases izlaiduma svētkos 9. jūnijā mūsu absolventes Arīna Bistrova un Marika Graudumniece saņēma Latvijas Republikas Ministru prezidenta Atzinības rakstus un Latgales plānošanas reģiona Pateicības rakstus.
Ministru prezidenta Atzinības rakstus absolventes saņēma par teicamām un izcilām sekmēm. Latgales plānošanas reģiona Pateicības raksti jaunietēm piešķirti par teicamām sekmēm un aktīvu dalību sabiedriskajā dzīvē. Arīna un Marika iepriekšējos gados ir aktīvi darbojušās Skolēnu pašpārvaldē, bet īpašs paldies abām jaunietēm par skolas tēla popularizēšanu, vairākus gadus veidojot Baltinavas vidusskolas informatīvo izdevumu jeb avīzi „Skolas Soma”.
Arīna Bistrova saņēma arī „Pateicību simtgades izcilniekam”- apliecinājumu, ka viņai piešķirts Latvijas valsts vienreizējs 500 eur atbalsts kā skolas „spožākajam absolventam”. Šis finansiālais atbalsts jeb simtgades stipendija 2018. gadā par godu Latvijas valsts 100-gadei piešķirts katras skolas vienam šī gada 12.klases absolventam ar augstākajiem mācību rezultātiem. Šī akcija notikusi, pateicoties iedzīvotājiem, kuri piedalījušies VAS „Latvijas Loto” organizētajā Simtgades loterijā.
Priecē mūsu Arīnas un Marikas sasniegtie mācību rezultāti, augstā pienākuma apziņa katrā lietā un mērķtiecība! Paldies par Jūsu devumu skolai, lai Jums veicas!
Imants Slišāns,
Baltinavas v-skolas direktors