Izlaidums Baltinavas vidusskolas 9.klasei

Izlaidums Baltinavas vidusskolas 9.klasei
16.jūnijā Baltinavas kultūras namā notika Baltinavas vidusskolas 9.klases izlaiduma svinības. Vienpadsmit jaunieši- Ilmārs Bleidels, Eduards Buravecs, Valērijs Cvetkovs, Samanta Marija Diča, Elīna Grīva, Kitija Keiša, Paula Kleine, Laura Skangale, Marta Sutugova, Zane Tabore, Ainis Vilkaste saņēma savu pirmo izglītības valsts dokumentu- apliecību par pamatizglītību.
Svētku ievadā uzrunu teica Baltinavas vidusskolas direktors Imants Slišāns un Baltinavas Romas katoļu draudzes prāvests Staņislavs Prikulis. Savus vēlējumus un ceļavārdus tālākam dzīves ceļam teica gan svētku vadītāja skolotāja Irēna Kaša, gan 9. klases beidzēju audzinātāja Lilita Kūkoja, jauniešu sākumskolas klašu audzinātāja Laura Meščanova un pirmsskolas audzinātāja Tatjana Leicāne. Baltinavas novada domes vārdā svētkos sveica domes priekšsēdētājas vietniece Inese Siliņa. Savus vecākos skolas biedrus izlaidumā sveica arī 8. klase. Paši absolventi un vecāki pateicās skolai, skolotājiem, skolas tehniskajiem darbiniekiem.
Prieks, ka visi 9. klases audzēkņi sekmīgi nokārtojuši eksāmenus. Aizvadītajā gadā 9. klases skolēni savus talantus un spējas parādījuši sportā, skatuves runas, vokālajos konkursos, konkursā „Pazīsti savu organismu”, aušanas pulciņa prezentācijās, skolēnu pašpārvaldes darbā, ieguvuši godalgotas vietas starpnovadu un Latgales reģiona mācību olimpiādēs (vizuālajā mākslā, mājturībā un tehnoloģijās, vēsturē, fizikā, ģeogrāfijā).
Vēlam 9. klases absolventiem veiksmi, neatlaidību un labas sekmes nākošajā izglītības posmā un mērķtiecību savu sapņu īstenošanā!
Baltinavas vidusskola
Fotoapraksts:
9.klases beidzēju izlaiduma foto pie skolas (kadrā nav Samantas un Paulas)