25.jūnijā Finanšu komitejas sēde Nr.11.

25.jūnijā Finanšu komitejas sēde Nr.11.

Finanšu komitejas sēde Nr.11.
Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas nov., Sēžu zāle (2.st.), 2018.gada 25. jūnijā plkst. 11:00
Darba kārtība
1. Par grozījumiem Baltinavas novada domes 2018. gada budžeta tāmē.
2. Par finansējumu būvprojektu izstrādei.
3. Par līdzfinansējumu biedrības “Jaunieši Baltinavai” projekta ietvaros organizētajām bērnu un jauniešu dienām Baltinavā.
4. Par naudas līdzekļu piešķiršanu Baltinavas novada dzimtsarakstu nodaļai.
5. Baltinavas novada Kultūras nama vadītājas iesniegums.
6. Par grozījumiem Baltinavas novada Muzeja 2018. gada budžeta tāmē.
7. Par grozījumiem Baltinavas novada bibliotēkas 2018. gada budžeta tāmē.
8. Baltinavas novada domes darbinieku pilnvarotās pārstāves D.Ločmeles iesniegums
9. Baltinavas novada pašvaldības darbinieku iesniegums.
10. Baltinavas vidusskolas iesniegums.
11. Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas iesniegums.
12. Par Baltinavas novada domes administrācijas iesnieguma izsaktīšanu
13. Par finansējuma piesķiršanu Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasību nodrošināšanai Baltinavas novada pašvaldībā
14. Par atbalstu politiski represēto personu salidojumam.
15. Par Baltinavas novada pašvaldības noteikumu projekta “Atvaļinājuma pabalsta apmērs un izmaksas kārtība” izsaktīšanu
16. Citi jautājumi