Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu aktivitātēs «Ar lauksaimniecību nesaistītu darbību attīstība», «Ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību dažādošana» un «Tūrisma aktivitāšu veicināšana»
Trešās kārtas pieejamais publiskais finansējums:
1.1. aktivitātēm «Ar lauksaimniecību nesaistītu darbību attīstība» un «Ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību dažādošana»- 11 994 000 EUR (vienpadsmit miljoni deviņi simti deviņdesmit četri tūkstoši euro).
1.2. aktivitātei «Tūrisma aktivitāšu veicināšana» — 10 000 000 EUR (desmit miljoni euro).
ATBALSTA INTENSITĀTE:
50% — no projektā apstiprinātajām attiecināmajām izmaksām par ieguldījumiem energoefektīvās ēkās;
40% — no projektā apstiprinātajām attiecināmajām izmaksām;
35% — no projektā apstiprinātajām attiecināmajām izmaksām lielajiem komersantiem, kas neatbilst regulas Nr. 651/2014 I pielikumā noteiktajai mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu definīcijai (attiecas tikai uz lauksaimniekiem);
25% — no projektā apstiprinātajām attiecināmajām izmaksām mobilās tehnikas iegādes gadījumā.
PROJEKTU IESNIEGŠANA no 2018.gada 18.jūnija līdz 2018.gada 18.jūlijam.

Vairāk lasiet: www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/6-4-atbalsts-ieguldijumiem-ar-lauksaimniecibu-nesaistitu-darbibu-radisana-un-attistisana-276