6.jūnijā Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde Nr. 8

6.jūnijā Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde Nr. 8

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde Nr. 8
Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, sēžu zāle ( 2.st.),
2018. gada 6.jūnijā plkst. 10.00


DARBA KĀRTĪBA
1. Par novada Līgo svētkiem.
2. Par projektu — Izgaismo Latviju.
3. Citi jautājumi.