5.jūnijā plkst. 12.30 ārkārtas domes sēde

5.jūnijā plkst. 12.30 ārkārtas domes sēde

05.06.2018. plkst.12:30 ārkārtas domes sēde Nr.8, Sēžu zālē, 2.stāvā, Kārsavas iela 16, Baltinava. Darba kārtībā jautājums «Par Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas darbinieku atlaišanas grafika apstiprināšanu».