5.jūnijā ārkārtas Finanšu komitejas sēde plkst.12.00

5.jūnijā ārkārtas Finanšu komitejas sēde plkst.12.00

05.06.2018. plkst. 12:00 tiek sasaukta ārkārtas Finanšu komiteja Nr. 10.


Darba kārtībā jautājums «Par Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas darbinieku atlaišanas grafika apstiprināšanu».