Kristīgajā skolā aizvadīts izlaidums

Kristīgajā skolā aizvadīts izlaidums
2018.gada 28. maijs. Neparasti skaista un svinīga diena Baltinavas Kristīgajā internātpamatskolā, kurā bijām pulcējušies uz izlaiduma svinībām mūsu skolas trim cerību bērniem Agitai, Vinetai, Aleksejam un diviem profesionālās programmas izglītojamiem Aigaram un Mārtiņam Raivo.
Absolventiem veltītajā svētku koncertā dzirdējām daudz laba vēlējumus, ceļavārdus, atmiņas stāstus un sirsnīgus muzikālu sveicienu Atvara Sirmā un Kristīnes Dinas Bitēnas izpildījumā. Visi skolas skolēni saņēma Latvijas bērnu bāreņu fonda sarūpētās dāvanas, pieaugušie — piemiņai Guntara Rača dzejoļu grāmatas. Savu svētību visiem klātesošajiem deva Romas Katoļu draudzes prāvests Staņislavs Prikulis. Ģimeniskuma sajūtu arī šogad visi klātesošie izjutām pie kopīgā svinību galda, svētku cienastu sākot ar kopīgu lūgšanu. Svētku prieks un atvadu sarunas klases kolektīvos valdīja pēcpusdienas atmiņu stundās. Pārskatot foto un pārrunājot par skolā pavadītajiem mirkļiem, ļoti daudziem virmoja visdažādākās emocijas. Visiem vēlot saglabāt sevī labo un gaišo, rosinot dalīties tajā ar citiem, jārod drosme un prieks iet, sekot saviem sapņiem, mērķiem un jācer uz līdzcilvēku sapratni, atsaucību un mīlestību.


Anita Petrova

Kristīgajā skolā aizvadīts izlaidums 0Kristīgajā skolā aizvadīts izlaidums 1