Baltinavas vidusskola piedalās konkursā “Visa Dieva radībiņa saulītē līgojās”

Baltinavas vidusskola piedalās konkursā “Visa Dieva radībiņa saulītē līgojās”

Valsts izglītības un satura centrs šajā mācību gadā organizēja vides objektu un mākslas darbu izstādi — konkursu “Visa Dieva radībiņa saulītē līgojās”, aicinot tajā piedalīties mākslas pulciņu audzēkņus.
Konkursa mērķis: veicināt bērnu un jauniešu radošo spēju attīstību, iniciatīvu izteikt sevi ar vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas izteiksmes līdzekļiem, rosināt interesi par Latvijas dabas daudzveidību un atklāt tās skaistumu mākslas darbos.
Baltinavas vidusskolas 8. klases audzēknis Romualds Bolgarovs piedāvāja šim konkursam savu jauko putnu būrīšu kolekciju, kuru noformējumos izmantoti Latvijas dabas motīvi- jūra, mežs, pļava un lauki. Valsts līmenī šie darbi tika novērtēti ļoti atzinīgi un jaunietis ieguva 2. pakāpes diplomu. To saņemt Romualds devas uz Rundāles novada Mazmežotnes muižu.
Lai gan VISC šādu vides objektu konkursu organizēja pirmo reizi, mākslas pulciņu ieinteresētība un atsaucība bija liela. No 410 konkursam iesūtītajiem darbiem visu vasaru izstādē Mazmežotnes muižā apskatāmi 126 paši radošākie skolēnu darbi.
Indra Keiša, Baltinavas vidusskola