1.jūnijā Baltinavā notiek Baznīcu nakts pasākums 2018

1.jūnijā Baltinavā notiek Baznīcu nakts pasākums 2018. Būs iespēja baudīt koncertu, piedalīties gaismas ornamentu veidošanā un citās interesantās aktivitātēs.