Baltinavas novada iedzīvotāj! Velti dažas minūtes iedzīvotāju aptaujas aizpildīšanai.

Baltinavas novada iedzīvotāj! Velti dažas minūtes  iedzīvotāju aptaujas aizpildīšanai.
Aptaujas mērķis ir noskaidrot Baltinavas novada iedzīvotāju viedokli par novada attīstības iespējām, problēmām un to iespējamajiem risinājumiem, kā arī sagatavot priekšlikumus Baltinavas novada attīstības prorammas izstrādei. Aptauja ir anonīma, tās rezultāti tiks publicēti tikai apkopotā veidā. Aptaujas rezultātu apkopojums būs pieejams Baltinavas novada mājaslapā www.baltinava.lv un novada informatīvajā izdevumā “Baltinavas Vēstis”. Aptauja elektroniski pieejama www.baltinava.lv, papīra formātā – novada domē, novada veikalos. Aptauju aizpildīšanas termiņš tiek pagarināts līdz 15.jūnijam.


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwtfQWRdRI7Sdy_oEWKSIbm1B0VmW7jQcsOrQndtMksshDgg/viewform?c=0&w=1