16.maijā Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde Nr. 7

16.maijā Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde Nr. 7
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde Nr. 7
Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, sēžu zāle ( 2.st.),
2018. gada 16. maijā plkst. 9.00
DARBA KĀRTĪBA:
1. Par pabalstu bērnu izglītības nodrošināšanai un veicināšanai.
2. Informatīvi jautājumi.