Arkārtas Domes sēde

2015.gada 1.oktobrī plkst. 10:00 ārkārtas Domes sēde

DARBA KĀRTĪBA:

1. Par dāvinājuma pieņemšanu Baltinavas Kristīgai internātpamatskolai