Tiek atcelta transportlīdzekļu satiksmes ierobežošana

Ar 2018. gada 9. maiju tiek ATCELTA transportlīdzekļu satiksmes ierobežošana uz Baltinavas novada pašvaldības autoceļiem transportlīdzekļiem, kuru pilna masa pārsniedz 3,5 tonnas.