Tiek atcelta transportlīdzekļu satiksmes ierobežošana

Tiek atcelta transportlīdzekļu satiksmes ierobežošana
Ar 2018. gada 9. maiju tiek ATCELTA transportlīdzekļu satiksmes ierobežošana uz Baltinavas novada pašvaldības autoceļiem transportlīdzekļiem, kuru pilna masa pārsniedz 3,5 tonnas.