Kristīgajā skolā notika konkurss "Ko tu proti"

Kristīgajā skolā notika konkurss

Jebkurā kolektīvā ir skolēni, kuriem piemīt kāds īpašs talants — dejot, dziedāt, sasmīdināt publiku, atdarināt kādu cilvēku, vingrot, rādīt fokusus… Vajag tikai uzdrošināties un talantus parādīt, lai zina, redz, dzird.
Baltinavas Kristīgajā internātpamatskolā šāda lieliska iespēja bija 18.04.2018., kad skolēni varēja parādīt, ko viņi prot.
Iesākot konkursu ”Ko tu proti”, vadītāji Elēna un Artūrs atgādināja pasākuma nolikumu, vērtēšanas kritērijus un iepazīstināja klātesošos ar žūriju- direktori I. Vilkasti, skolotājiem R. Lāci, V. Domarku.
Skolēni dejoja, dziedāja, atveidoja populārus dziedātājus, deklamēja, rādīja trikus, savus meistardarbus, veidoja frizūru, uzlika meikapu.
Žūrija sekoja līdzi visiem piedāvātajiem priekšnesumiem, novērtēja, izteica vērtējumu un norādīja, kas būtu jāuzlabo.
Ieguvēji bija visi.
Skolotāja V. Kubuliņa

Kristīgajā skolā notika konkurss "Ko tu proti" 0Kristīgajā skolā notika konkurss "Ko tu proti" 1Kristīgajā skolā notika konkurss "Ko tu proti" 2Kristīgajā skolā notika konkurss "Ko tu proti" 3Kristīgajā skolā notika konkurss "Ko tu proti" 4Kristīgajā skolā notika konkurss "Ko tu proti" 5