Bibliokuģis viesojas Baltinavas vidusskolā

Bibliokuģis viesojas Baltinavas vidusskolā


Salacgrīviešu “Bibliokuģis “Krišjānis Valdemārs” pēc nelielas atelpas pauzes turpina Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstīto projektu “Bibliokuģis Latgalē: 19 tikšanās ar jūru” mērķprogrammā “Latvijai – 100”.
Nu jau tradicionālie braucieni uz Latgales skolām šoreiz bibliokuģa komandu veda uz Baltinavu un Kārsavu. Vidusskolēni ar lielu interesi klausījās savā novadniekā – Latvijas Jūras spēku flotiles komandierī flotiles admirālī Ingū Vizulī. Kas šodien nodarbina jūras spēku virsnieku prātus, kā reaģēt uz kaimiņvalsts izaicinājumiem konkrētajā ģeopolitiskajā situācijā? – Tiešas un nepastarpinātas atbildes bija lielākais pienesums, tiekoties ar jauniešu auditorijām. I.Vizulis aicināja skolēnus izvēlēties jūras arodus, apgūt arī militārās zinības, jo daudzos platuma grādos uz planētas ir nemierīgi. To apstiprināja tālbraucējs kapteinis Imants Nartišs, jūrnieks trešajā paaudzē, kura vadītajiem kuģiem nākas šķērsot jūras pirātu iecienītos rajonus. Vidzemes piekrastē izaugušais kapteinis ne tikai ar savu stāstījumu, bet arī pragmatisko skatu uz dzīvi tā aizrāva vidusskolēnus, ka tūdaļ pēc tikšanās sekoja konkrēti jautājumi – par mācību ilgumu jūrskolās, darba algu, jā, arī jūras romantiku. To vēl arvien nevar aizmirst jaunsargu jungu instruktors Ojārs Liedeskalniņš, kura vadībā Salacgrīvā jaunieši var apgūt īpašu jungu apmācības programmu.
Kas ir jūrnieku mezgli? Vai, izvēloties jūras arodu, mēs arī iesienam treknu mezglu savā dzīves ritumā? – Par to allaž ir gatava stāstīt bibliokuģa komanda, kuru arodizglītības centienos atbalsta Salacgrīvas novada dome. Un darbs nav velts – mūsu novadā Kārsavas un Baltinavas skolēni būs arī Reņģēdāju festivālā, pirms tam gan smeļoties spēku un iedvesmu Ainažos – latviešu jūrnieku Mekā!
Gints Šīmanis
Raivis StruncensBibliokuģis viesojas Baltinavas vidusskolā 0