Informācija iedzīvotājiem, kuri vēlas iznomāt zemi

Informācija iedzīvotājiem, kuri vēlas iznomāt zemi

Pēc Sociālo un saimniecisko lietu (2018.gada 13.aprīļa sēde) un Finanšu komitejas (2018.gada 16.aprīļa sēde) atzinuma, iedzīvotājiem,kuri vēlas iznomāt piedāvātos zemes gabalus (papildus saraksts), jāuzraksta iesniegums Baltinavas novada domei līdz 2018.gada 1.jūnijam, norādot zemes gabala kadastra numuru vai numurus, ja vēlās iznomāt vairākus zemes gabalus.

Nr.Kadastra Nr.Platība (ha)Galvenais zemes
lietošanas veids
1.3844 003 02050,84lauksaimniecība
2.3844 002 02372.1lauksaimniecība