Iespēja mācīties tālmācībā

Iespēja mācīties tālmācībā

LLKC piedāvā iespēju tālmācībā apgūt vairākas programmas -«Bioloģiskā lauksaimniecība»-180 stundas, «Lauksaimniecības pamati» — 170 stundas, «Augkopības pamati» — 60 stundas un «Lopkopības pamati» — 60 stundas. Abas pēdējās programmas ir pavisam jaunas un paredzētas galvenokārt tiem klausītājiem, kam nepieciešams «sakrāt» 160 stundas, lai iesniegtu projektus, kā arī pārraugiem kvalifikācijas paaugstināšanai.
Visas šīs programmas tālmācībā ir aktīvas visu laiku un pieteikšanās laiks nav ierobežots.