Turpmāk vairāk ģimeņu saņems ES Atbalsta pakas

Turpmāk vairāk ģimeņu saņems ES Atbalsta pakas


Turpmāk ne tikai trūcīgām un krīzes situācijā nonākušām ģimenēm, bet arī maznodrošinātām ģimenēm ar ienākumiem līdz EUR 188,00 būs pieejami Eiropas Savienības atbalstītie pārtikas, higiēnas, saimniecības preču un mācību piederumu komplekti. Tas ļaus atbalstīt lielāku skaitu ģimeņu ar zemiem ienākumiem.
Tāpat kā līdz šim, pamats Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalsta saņemšanai būs pašvaldības sociālā dienesta izsniegta rakstiska izziņa. No šī gada 1. aprīļa maznodrošinātas personas vai ģimenes, kuru vidējie ienākumi mēnesī nepārsniedz EUR 188,00 turpmāk saņems izziņas ar atzīmi, ka tās atbilst Fonda atbalsta saņemšanas nosacījumiem.
Kas VAR saņemt komplektus?
Persona vai ģimene, kas saņēmusi pašvaldības sociālā dienesta izdotu izziņu:
– par atbilstību trūcīgas personas statusam,
— kas apliecina, ka persona vai ģimene ir nonākusi krīzes situācijā,
-kas apliecina, ka persona vai ģimene atzīta par maznodrošinātu (tās vidējie ienākumi mēnesī nepārsniedz 188,- EUR) – no 01.04.2018. Sociālā dienesta atzīme par atbilstību fonda saņemšanas nosacījumiem.
Ja iepriekš minētajās ģimenēs ir bērni, tām ir iespēja saņemt arī pamata materiālo palīdzību – higiēnas un saimniecības preces (katram bērnam vecumā līdz 17 gadiem (ieskaitot)) un individuālos mācību piederumus (katram bērnam vecumā no 5 līdz 16 gadiem (ieskaitot)). Ģimenēm, kurās ir bērni vecumā no 7 līdz 24 mēnešiem, ir iespēja papildus saņemt pārtikas preču maziem bērniem komplektus. Ģimenēm, kurās ir bērni vecumā līdz 24 mēnešiem, ir iespēja papildus saņemt higiēnas preču maziem bērniem komplektus.
Jautājumu gadījumā, kā arī, lai uzzinātu par paku pieejamību, zvanīt

Baltinavas novada Sociālā dienesta vadītājai Evitai Pundurei (mob. tālr. 22470282)