Iedzīvotāju ievērībai!

Iedzīvotāju ievērībai!

Platību maksājumu pieteikumu būs iespējams aizpildīt Baltinavas novada domē

(Klientu apkalpošanas centra telpā 1.st.)
2018.gada 7.maijā no plkst. 9:30.
2018.gada 14.maijā no plkst. 9:30.


Pieteikumu aizpildīšanas pakalpojumu sniegs LLKC Balvu lauku attīstības konsultants.


Baltinavas novada dome