Gūst zināšanas atkritumu šķirošanā

Gūst zināšanas atkritumu šķirošanā

11. aprīlī Baltinavas vidusskolas 7. un 8. klase devās ekskursijā uz cieto sadzīves atkritumu poligonu „Daibe” Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā. Jau mācoties dabaszinības 6. klasē, skolēniem bija interese apmeklēt un ieraudzīt īstu atkritumu savākšanas vietu. Patiešām, skolēnu izbrīns par atkritumu daudzumu un dažādību bija liels – automašīnu riepu kaudzes, skārda bundžas, stikla pudeles un daudz kas cits, kas paredzēts otrreizējai pārstrādei, tiek vienkopus šķirots no kopējiem sadzīves atkritumiem, ko vēlāk noglabā sadalīšanās procesam lielajā šūnā. Poligona ekskursijas vadītājs pastāstīja- kā pareizi jāšķiro atkritumi, kāds drauds ir dabai, ja tiek patērēts liels skaits atkritumu. Skolēniem bija iespēja apmeklēt arī turpat esošo dabas taku un papētīt kāda dabas daudzveidība ir Vidzemes mežā. Ekskursijai noslēdzoties, tika apskatīta BMX trase Valmierā un katrs varēja izmēģināt braucienā Latvijas olimpiskā medaļnieka Māra Štromberga riteni.
Paldies Baltinavas novada pašvaldībai par ekskursijai piešķirto autobusu.


Solveta Logina, Baltinavas vidusskolas skolotāja

Gūst zināšanas atkritumu šķirošanā 0Gūst zināšanas atkritumu šķirošanā 1Gūst zināšanas atkritumu šķirošanā 2Gūst zināšanas atkritumu šķirošanā 3Gūst zināšanas atkritumu šķirošanā 4Gūst zināšanas atkritumu šķirošanā 5Gūst zināšanas atkritumu šķirošanā 6