Seminārs darba devējiem

Seminārs darba devējiem

NVA Balvu filiāle organizē semināru darba devējiem “E-vide uzņēmēja atbalstam”
2018. gada 23. aprīlī plkst.12:30
Balvu novada muzeja konferenču zālē, Brīvības ielā 46, Balvos


Programmā:

1. E-iespējas iedzīvotājiem un uzņēmējiem – Karīna Eglīte-Miezīte, VARAM publisko pakalpojumu departamenta Elektronisko pakalpojumu nodaļas vecākā konsultante;
2. Balvu Valsts un pašvaldību vienotā KAC darbība un e-pakalpojumu sniegšana portālā latvija.lv – Skaidrīte Pilāte, Balvu VPVKAC vadītāja;
3. Sezonas laukstrādnieku darbs – uzņēmēja iespēja ietaupīt – Elita Mozule, Ziemeļaustrumu reģionālās lauksaimniecības pārvaldes vadītājas vietniece;
4. VID Elektroniskā deklarēšanas sistēma (EDS) – Janīna Pužule, VID NP PVN daļas Vidzemes pirmās apkalpošanas nodaļas vadītāja;
5. NVA Pakalpojumu piedāvājums darba devējiem E-vidē – Lilita Mežale, Aģentūras Balvu filiāles nodarbinātības organizatore;
6. EURES pakalpojumi un noderīgi interneta resursi darba devējiem, Agija Mickeviča, Aģentūras Daugavpils filiāles konsultante EURES jautājumos.


LILITA MEŽALE
NVA Balvu filiāle
Nodarbinātības_ _organizatore
lilita.mezale@nva.gov.lv
Tālr.64507263; 28399763
www.nva.gov.lv