Bibliokuģis Baltinavas vidusskolā

Bibliokuģis Baltinavas vidusskolā

19. aprīlī plkst. 11.50 (4.mācību stundā) BVSK Paaudžu centrā pieturēs bibliokuģis “Krišjānis Valdemārs” no Salacgrīvas novada bibliotēkas.
9.-12.kl. skolēniem būs iespēja iepazīties ar profesijām, kas saistītas ar jūru.