Par darbadienas pārcelšanu

Par darbadienas pārcelšanu

Baltinavas novada domes administrācijā tiek pārcelta 2018.gada 30.aprīļa (pirmdiena) darba diena uz 2018.gada 21.aprīli (sestdienu) saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumu Nr.211 “Par darbadienas pārcelšanu 2018.gadā”
Pamatojoties uz LR Darba likuma 133.panta ceturto daļu, kas nosaka, ka, ja darba nedēļas ietvaros viena darba diena iekrīt starp svētku dienu un nedēļas atpūtas laiku, darba devējs šo darba dienu var noteikt par brīvdienu un pārcelt to uz sestdienu tajā pašā nedēļā vai citā nedēļā tā paša mēneša ietvaros, un LR Ministru Kabineta 2017.gada 25.aprīļa rīkojuma Nr.211 “Par darbadienas pārcelšanu 2018.gadā” 2.punktu.


21. aprīlī (sestdiena)- darba laiks no plkst. 08:30- 15:00 (bez pusdienu pārtraukuma).