Finanšu komitejas sēde Nr.7

Finanšu komitejas sēde Nr.7

Finanšu komitejas sēde Nr.7.
Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas nov., Sēžu zāle (2.st.)., 2018.gada 16.aprīlī plkst. 15:00
Darba kārtība


1. Par iekšējiem grozījumiem Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas budžetā.
2. Par iekšējiem grozījumiem Sociālā dienesta budžetā.
3. Par pašvaldībai piederošo zemes gabalu atsavināšanu – A. K. iesniegums.
4. Par finansējuma piešķiršanu „Latvijas pilsētas un novadi valsts simtgadei”.
5. Par R.L. iesnieguma izskatīšanu.
6. Par precizējumiem „Baltinavas novada pašvaldības sniegto pakalpojumu kopsavilkums”.
7. Citi jautājumi.