Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde Nr. 6

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde Nr. 6

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde Nr. 6
Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, sēžu zāle ( 2.st.),
2018. gada 16. aprīlī plkst. 14.30
DARBA KĀRTĪBA


1. Par noteikumiem „Par daļējas mācību maksas kā līdzfinansējuma noteikšanu Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā”.
2. Noteikumi par Baltinavas novada muzeja krājumu.
3. Informatīvi jautājumi.