Par rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas nomas tiesību izsoli Svētaunes, Motrīnes un Obeļovas ezeros

Par rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas nomas tiesību izsoli Svētaunes, Motrīnes un Obeļovas ezeros

Baltinavas novada dome izsludina pieteikšanos uz rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas nomas tiesību izsoli Svētaunes, Motrīnes un Obeļovas ezeros. Par piedalīšanos izsolē pieteikties rakstiski Baltinavas novada domes kancelejā līdz š.g. 16. aprīlim plkst. 16:00.
Pielikumā:
1. «Rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību nomas Svētaunes ezerā izsoles noteikumi».
2. «Rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību nomas Motrīnes ezerā izsoles noteikumi».
3. «Rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību nomas Obeļevas ezerā izsoles noteikumi».