Lekcija Baltinavas kultūras namā

Lekcija Baltinavas kultūras namā

9. aprīlī plkst. 14:00 lekcija Baltinavas kultūras namā pieaugušajiem par veselīgu uzturu. Lekcijas ilgums- 6 stundas 2 daļās. Lektore Ligita Jokste- Bogdanova.
1. daļa- informācija par mazu bērnu — jauniešu uzturu, tā specifiku (uzturu dažādos bērna vecuma posmos un bērnu ēšanas īpatnībām).
2. daļa- informācija par pieaugušo personu- līdz (un pēc) 54 gadu vecumam- uzturu un tā specifiku, gatavošanu un uzturvērtību (iedzīvotājiem, kuri neapzinās par ēšanas paradumu izmaiņām un to nozīmīgumu veselības profilaksei).