Lieldienu ieskandināšana

Lieldienu ieskandināšana

Zaļajā ceturtdienā, 29. martā, pirms četrām svētku brīvdienām, Lieldienas ieskandināja Baltinavas vidusskolā. Paaudžu centrā Lieldienu ieskandināšanu ar koncertu svinēja skolas jaunākā paaudze- pirmsskolas grupu bērni kopā ar vecākiem un pirmsskolas pedagogiem, skolotāju palīgiem. Bērni gāja rotaļās, dziedāja un kopā priecājās par atnākošajiem pavasara svētkiem. Bērnus priecēja dažādi tēli- Lieldienu zaķis, lāču māte, pele, strazds un saimniece, kurus atveidoja pirmsskolas skolotājas un skolotāju palīgi. Mazie baltinavieši bija rūpīgi gatavojušies, mācījušies, lai svētkos uzstātos. Tagad viņi noteikti labāk zinās, kas ir Lieldienas!
1.-12. klases skolēniem Lieldienas ieskandināja 7. klases kolektīvs. Skanēja dziesmas, dzejoļi un ticējumi par Lieldienām un, protams, priecīgu Lieldienu vēlējumi. 7. klase arī piedāvāja mini konkursu- pēc olas lieluma un putna apraksta noteikt Latvijas putnus. Vēlāk ārā gaidīja pārsteigums. Veiksmīgākie un manīgākie skolēni skolas plašajā teritorijā varēja atrast kāda „draudzīga zaķa” noliktas pārsteiguma olas. Jāpiebilst, ka jau visu pirmssvētku nedēļu skolas 1. stāvā atradās īstas šūpoles, atnākošo pavasari sveica putni un krāsainas sveču olas un zaķi gaiteņa noformējumā.
Paldies visiem par Lieldienu gaidīšanas noskaņas radīšanu!


Imants Slišāns,
Baltinavas vidusskolas direktors

Lieldienu ieskandināšana 0Lieldienu ieskandināšana 1Lieldienu ieskandināšana 2Lieldienu ieskandināšana 3Lieldienu ieskandināšana 4Lieldienu ieskandināšana 5Lieldienu ieskandināšana 6