Pieteikšanās uz Dziesmu un deju svētku koncertu biļetēm

Pieteikšanās uz Dziesmu un deju svētku koncertu biļetēm

Baltinavas novada dome izsludina iedzīvotāju pieteikšanos uz Dziesmu un deju svētku koncertu biļetēm. Pieejamais biļešu skaits 20 gb., biļetes cena 25,00 EUR.
Pieteikšanās un sīkāka informācija pie KN vadītājas Intas Ločmeles. Pieteikties pieejamajām biļetēm iespējams līdz 20.04. plkst 17:00 (pieteikties aicināti Baltinavas novadā deklarētie un faktiski dzīvojošie iedzīvotāji).
Ja pieteiksies vairāk gribētāju nekā biļešu- tiks rīkota biļešu loterija!