Satiec savu meistaru 2018!

Satiec savu meistaru 2018!

— 6. aprīlī no plkst. 15:00-18:00 Baltinavas novada muzejā- Baltinavas vidusskolas aušanas pulciņa atvērtā nodarbība (iepriekšēja pieteikšanās: Iveta Gabrāne, tālr. 29134696).
— 6. aprīlī no plkst. 12:40-13:40 Baltinavas kultūras namā rotaļdejas skolēniem (darbnīcu vadīs Baltinavas etnogrāfiskais ansamblis).
— 7. aprīlī plkst. 12:00 Kārsavas ielā 5 darbnīca „Maizes cepšanas gudrības”. Laipni aicinām visus interesentus, īpaši maizes cepējus- piedalīties darbnīcā, dalīties ar maizes cepšanas noslēpumiem. Izcepsim gardu maizi īstā latgaļu krāsnī (tālrunis uzziņām: 29364993).