Baltinavas vidusskola medijpratības projektā

Baltinavas vidusskola medijpratības projektā

Izglītības attīstības centra (IAC) projekts
„Atbalsts Latvijas jauniešu medijpratībai”
Projektu atbalsta ASV vēstniecība


Baltinavas vidusskola 2017./2018. mācību gadā iesaistījusies Izglītības Attīstības centra (IAC) projektā „Atbalsts Latvijas jauniešu medijpratībai”, kuru finansiāli atbalsta ASV vēstniecība Latvijā. Esam viena no 16 skolām valstī, kuru pieteikumi atbalstīti dalībai projektā.
Februāra sākumā projekta komanda (skolotāja Inta Ludborža, Lilita Kūkoja un Baltinavas vidusskolas direktors Imants Slišāns) piedalījās ievadseminārā Siguldā, kur iepazinās ar medijpratības projekta tematiku, darba metodēm un materiāliem. Nodarbības vadīja gan IAC projekta komandas pārstāves Daina Zelmene un Ingūna Irbīte, gan pieaicinātie vieslektori. Dainas un Ingūnas daudzveidīgās darba metodes, interesantā pieeja un aizrautība baltinaviešiem zināma no iepriekšējās sadarbības, kad skola piedalījās IAC projektā „Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos”. Bija prieks kā vieslektori satikt un klausīties mūsu skolas absolventi Klintu Ločmeli, kura tagad ir Kultūras ministrijas Mediju politikas nodaļas eksperte. Viņas prezentācijas tēma bija „Medijpratība Latvijā: kur esam un kurp dodamies?” Klinta Ločmele sarunas sākumā sniedza skaidrojumu, kas ir medijpratība. Tā ir cilvēka prasme lietot medijus, meklēt un analizēt informāciju, kritiski izvērtēt mediju vēstījumus, piedalīties mediju satura veidošanā. Medijpratība ir būtiska ne vien attiecībā uz cilvēku ikdienas lēmumiem, bet arī attiecībā uz demokrātiskas iekārtas funkcionēšanu. Savukārt žurnāla „Ir” galvenā redaktore Nellija Ločmele ļoti saistoši runāja par Latvijas mediju vides raksturojumu.
Kādas tēmas ir aktualizētas medijpratības projektā un tagad tiek piedāvātas skolēniem dažādās stundās (vēsturē, kulturoloģijā, sociālajās zinībās, ģeogrāfijā, politikā un tiesībās, klases audzināšanas stundās u.c.)? — Kas ir ziņa?, mediji un viltus ziņas, mūsu mediju „ēdienkarte”, attēla spēks, mediju vide Latvijā, mediju veidi, medijpratība un demokrātija, medijpratība un kritiskā domāšana u.c.
Svarīgi par šīm lietām likt padomāt jauniešiem, skolēniem. Tieši viņi ir aktīvākie sociālo mediju lietotāji. Svarīgi prast kritiski vērtēt mediju sniegto informāciju, atšķirt ziņu no viltus ziņas, analizēt, kas ir informācijas avots, kāda ir tās ticamība, kas par to maksā. Šie un vēl daudzi citi jautājumi, uz ko meklē atbildes domājošs cilvēks.
Interesanta, ātra un efektīva viedokļu noskaidrošanas metode ir balsošana ar zaļām un sarkanām kartītēm- vai Tu saki „jā” vai „nē” (apzināti nav trešās kartītes, lai nevarētu atturēties, „pastāvēt malā” bez sava viedokļa). Nav vienas pareizās atbildes. Savi argumenti ir tiem, kas saka „jā”, savi- tiem, kas saka „nē”. Piemēram, vai ziņu portālos būtu jāaizliedz anonīmie komentāri? Vai ziņas ātrums ir svarīgāks par kvalitāti? Vai Latvijā ir pieprasījums pēc kvalitatīva mediju satura? Vai žurnālists drīkst izmantot nelikumīgas metodes, lai pierādītu patiesību? Tas ir pamudinājums domāt, paust savu viedokli, to argumentēt, izmantot pārbaudītus, patiesus faktus! Jebkurā vecumā svarīgi lasīt, analizēt un vērtēt!
Par projektu katrs interesents vairāk informācijas var iegūt IAC mājas lapā www.iac.edu.lv sadaļā- projekti/aktuāli projekti/ Atbalsts Latvijas jauniešu medijpratībai.


Imants Slišāns,
projekta koordinators Baltinavas vidusskolā