Gavēņa laiks Kristīgajā internātpamatskolā

Gavēņa laiks Kristīgajā internātpamatskolā

Lai mūsu sirsniņas nenocietinātos, nenoslēgtos, neiekristu egoisma lamatās, gavēņa laiks Baltinavas Kristīgajā internātpamatskolā tika plānots tā, lai, lūdzoties un darbojoties, varētu kopā gaidīt Kristus Augšāmcelšanās svētkus. Gavēņa laiku iesākām ar kristīgās filmas „Serafimas brīnišķīgais ceļojums” skatīšanos un pārrunāšanu. Viktorīnas jautājumi par redzēto filmā deva iespēju acīgākajiem vērotājiem nopelnīt kādu gardumiņu.
Jaunus iespaidus guvām, apmeklējot Baltinavas vidusskolas kapelu, sarunājoties ar kristīgās mācības skolotāju. Vēlamies teikt paldies Rudītei Laganovskai par kopīgi dziedāto lūgšanu, jauko uzņemšanu un laba vēlējumiem.
Atbildes uz mūsu interesējošajiem jautājumiem, par redzēto Rekovas baznīcā, sniedza mūsu draudzes prāvests Staņislavs Prikulis, jo svēto Misi svinējām kopā ar rekaviešiem.
Skolā notika arī pužļu gatavošana- ne vienkāršu, jo bija jāattēlo kāds Bībeles stāsts. Skolēni zīmēja gan Noasu ar visu plostu, gan Dieva parakstu (varavīksni), gan Jēzus dzīves un nāves ainas. Visas puzles tiks novietotas mūsu baznīcas bērnu stūrītī kā dāvaniņa Lieldienās.
Šajā gavēņa laikā saņēmām svētību ar svētās māsas Faustīnes relikvījām un lūdzāmies Žēlsirdīgā Jēzus svētbildes priekšā. Esam pieteikušies arī palīdzēt kārtot baznīcas iekštelpas, lai Kristus Augšāmcelšanās svētkus sagaidītu ar labi padarīta darba sajūtu.
40 gavēņa dienas mēs mācījāmies vairāk mīlēt Dievu, mīlēt cilvēkus un mīlēt sevi, jo Dievs mūs visus mīl, tāpēc visiem vēlam mīlestības pilnus Kristus Augšāmcelšanās svētkus!


Marija Skaba, Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas skolotāja