Transportlīdzekļu satiksmes ierobežojumi

Transportlīdzekļu satiksmes ierobežojumi

Lai novērstu grants ceļa seguma bojājumus klimatisko laikapstākļu dēļ, sākot ar 2017. gada 9. decembri uz Baltinavas novada pašvaldības autoceļiem tiek ierobežota transportlīdzekļu satiksme transportlīdzekļiem, kuru pilna masa pārsniedz 3,5 t. Transportlīdzekļu satiksmes ierobežojumi noteikti uz sekojošiem pašvaldības autoceļiem:


A grupas ceļi
Danski-Upmale-Dzērvīne
Čudarīne-Obeļova
Čudarīne-Tutinova
Baltinava-Abriņas
Kotlova-Keiši
Keiši-Plēšova-Kaši
Maiļupe – parks
Kožurki-Motrīne
Dupurova-Svātūne
Kaši-Surikova-Buksti
Demerova-Maksi
Baltinava-Safronovka
Breksīne-Viļumi
Duļbova-Sloboda
Demerova-Lauruti-Punduri
Strautiņi-Sloboda
Vasilišķi-Svātūne-Jorzova
Vasilišķi-Blauzgova
Dūrsprīde-Blauzgova
Leidumi-Prīdovka-Buksti
Kaši-Pleitova
Pazlauga-Motrīne
Neiviņi-Maksi


B grupas ceļi
Plēšova-Briežuciems
Demerova-Grikovka
Ūzulova-Mežupe
Obeļeva-Risova
Čudarīne-Ūzulova