Grāmatas "Latgales sirdspuksti" atklāšana Viļakā

Grāmatas

16. septembrī Viļakas Kultūras un radošo industriju centrā notika grāmatas „Latgales sirdspuksti" prezentācijas pasākums. „Latgales sirdspuksti" ir biedrības „Balvu olūts" izveidots dzejas un foto albums- grāmata, kurā apkopoti latgaļu dzejnieku un fotogrāfu darbi, kas raksturo Latgali, tai raksturīgās iezīmes daudzu gadsimtu garumā, Latgales cilvēkus. Grāmatā iekļauti arī baltinaviešu darbi- dzejnieku Venerandas Andžānes, Pētera Keiša, Ilzes Kozlovskas, Līgas Slišānes un Aināra Slišāna dzeja, kā arī Vilhelma Laganovska un Ritas Keišas fotogrāfijas.

Prezentācijas pasākumā klātesošos dzejniekus aicināja iepazīstināt ar sevi un nolasīt savas dzejas rindas. Pateicībā par ieguldījumu grāmatas tapšanā, Baltinavas novada domes priekšsēdētāja Lidija Siliņa un bibliotēkas vadītāja Ināra Bubnova ar rudens ziedu pušķiem sveica Baltinavas dzejniekus. Arī grāmatas autorei Zandai Arnicānei priekšsēdētāja dāvāja ziedus un pateicības rakstu, par ieguldīto darbu.

Biedrības „Balvu olūts" valdes loceklis Uldis Arnicāns par „Latgales sirdspukstiem": „Latgales cilvēki ir mūsu novada lielākā un skaistākā vērtība. Pateicoties mūsu cilvēkiem, Latgale ir spējusi pastāvēt un saglabāt tai raksturīgās iezīmes daudzu gadsimtu garumā. Lai pateiktu paldies visiem Latgales cilvēkiem par viņu nesavtīgo darbu un garīgo vērtību kopšanu daudzu gadu garumā, ir tapusi šī grāmata, kurā mūsu novadu dzejnieki un fotogrāfi ataino vakar un šodien svarīgās tēmas. Katrs mūsu novada cilvēks ir kā viens mazs sirdspuksts, kas ļauj mūsu Latgales sirdij pukstēt, jo tieši no mums ir atkarīgs vai arī turpmāk savu novadu redzēsim tādu, kādu to esam pieraduši redzēt — mīļu, saprotošu un ļoti dvēselisku. Liels prieks, ka darbā spējām apvienot autorus ar dažādiem uzskatiem un tautībām no visiem 20 Latgales novadiem, tādejādi atspoguļojot visas Latgales daudzpusību un krāsainību. Šis kopdarbs ir lielisks piemērs tam, ka, neskatoties uz nacionālajām, kulturālajām un reliģiskajām atšķirībām, visi mūsu novadu iedzīvotāji lepojas ar savu skaisto Latgali un palīdz tai būt par siltām mājām mums visiem."

Grāmata „Latgales sirdspuksti" apskatāma Baltinavas novada bibliotēkā.

Fotogalerija no pasākuma apskatāma šeit.


Madara Siliņa, Baltinavas novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

izmantojot: www.draugiem.lv/balvurajonapartneriba/news/?p=13520275