Konkurss „2050. GADA POLICISTS”

Konkurss „2050. GADA POLICISTS”

Konkursu izsludina Latvijas Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Balvu iecirknis (turpmāk tekstā VP LRP Balvu iecirknis) sadarbībā ar VP LRP Balvu iecirkņa apkalpojamās teritorijas novadu pašvaldībām.
KONKURSA MĒRĶIS
— Gūt ieskatu par to, kā jaunieši redz Valsts policiju un tās darbu nākotnē.
— Popularizēt Valsts policijas darbu, sekmēt jauniešu interesi par Valsts policiju un tās darbības mērķiem un principiem, kas vērsti uzsabiedrību, lai nodrošinātu valstī sabiedrisko mieru un kārtību aizsargātu personu dzīvību, veselību, drošību, audzinātu likumpaklausīgus iedzīvotājus.
Jebkuru nepieciešamo informāciju attiecībā uz konkursa norisi var iegūt VP LRP Balvu iecirknī, Bērzpils ielā 20, Balvos pie inspektores Līgas Aleksejevas t:22007922, e-pasts liga.aleksejeva@latgale.vp.gov.lv

Dokuments: