Pašvaldības sniegtie pakalpojumi

Pašvaldības sniegtie pakalpojumi

Apstiprināts:
Baltinavas novada domes sēdē
2018.gada 22.martā protokols Nr.4.12.&


Baltinavas novada pašvaldības sniegto pakalpojumu kopsavilkums.
1. Baltinavas novada dome

2. Baltinavas vidusskola

3. Mūzikas un mākslas skola

4. Baltinavas Kristīgā internātpamatskola

Baltinavas novada domes priekšsēdētāja S.Tabore