Informācija par zemes gabaliem un nekustamo īpašumu

Informācija par zemes gabaliem un nekustamo īpašumu

Baltinavas novada pašvaldībai piekrītošu zemes gabalu saraksts Baltinavas novadā, kuri nododami nomā 2018. gadā 1.pusgadā.
Pēc Sociālo un saimniecisko lietu komitejas atzinuma, iedzīvotājiem,kuri vēlās iznomāt piedāvātos zemes gabalus, jāuzraksta iesniegums Baltinavas novada domei līdz 2018.gada 1.maijam, norādot zemes gabala kadastra numuru, vai numurus, ja vēlās iznomāt vairākus zemes gabalus.

Pašvaldības nekustamie īpašumi, kuri plānojas atsavināšanai (pārdošanai) 2018.gadā.
Pēc Sociālo un saimniecisko lietu komitejas atzinuma, publikācija ir informatīva, par visu pārējo atsavināšanas (pārdošanas) procesu Baltinavas novada dome lūdz sekot novada mājas lapā: www.baltinava.lv saistošajos paziņojumos, vai interesēties novada domē pie NĪN administratora p.i. G.Pundura.