Zemes stunda 2018

Zemes stunda 2018

Jau vienpadsmito reizi cauri laika joslām visā pasaulē aktīvisti svinēja Zemes stundu. 24. martā no 20:30-21:30 ikviens iedzīvotājs, uzņēmums, pašvaldība vai organizācija, tika aicināts izslēgt apgaismojumu uz vienu stundu, lai parādītu savu apņemšanos videi draudzīgākai rīcībai ikdienā. Arī Baltinavas novads iesaistījās plašajā akcijā, sniedzot iespēju novada iedzīvotājiem piedalīties tematiskā pasākumā- akcijas laikā Baltinavas kultūras namā notika radoša darbošanās sveču gaismā.
Paši mazākie pasākuma dalībnieki aktīvi rosījās, zīmējot smiltīs uz smilšu- gaismas galdiem. Tā kā bērni iepriekš šādā nodarbē vēl nebija piedalījušies, labprāt izmantoja iespēju izveidot savus smilšu rakstus, ierakstīt savu vārdu, vai vienkārši spēlēties ar smiltīm. Tāpat bērni arī krāsoja ar zīmuļiem sagatavotās krāsojamās lapas. Interesenti izmantoja iespēju arī piedalīties kultūras nama Lieldienu noformējuma gatavošanā.
Pieaugušie vienojās kopīgā novada kartes- kolāžas izveidē. Uz iepriekš sagatavotas kartes fragmenta pamatnes tika ieskicēts novada centrs, lielākās ūdenstilpnes, ceļi, lauki, meži. Ar dažādiem materiāliem- dziju, audumiem, diegiem, līmi- pasākuma dalībnieki mākslinieciski piepildīja un izgreznoja Baltinavas novadu.
Akcijas „Zemes stunda” mērķis nav ietaupīt elektrību, gaismas izslēgšanai ir simboliska nozīme. Svarīga ir cilvēku apzināta nepieciešamība dzīvot videi draudzīgi.
Paldies pasākuma apmeklētājiem par izrādīto interesi!


Fotogalerija no pasākuma: www.baltinava.lv/albums/166-zemes-stunda-2018.html


Madara Siliņa,
Baltinavas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste