Zemes stunda 2018

Zemes stunda 2018

24. martā notiks Zemes stunda 2018! Laipni aicinām akcijas laikā (no plkst. 20:30) Baltinavas kultūras namā uz radošu darbošanos sveču gaismā- no dažādiem materiāliem veidosim novada karti. Būs pieejamas aktivitātes arī pašiem mazākajiem (zīmēšana smiltīs u.c.)